Dostupni kursevi


Akreditacija: 103/DNS A-1-2116/16

Broj bodova za polaznika: 4
Vrednost kotizacije: besplatno
Autor/i: Prof. dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Prof. dr Dejana Jovanović

Ciljne grupe kursa: Lekari i farmaceuti

Dostupno od 15. februara!

Ova kontinuirana medicinska edukacija je podržana od strane kompanije Bayer.


Akreditacija: 104/DNS A-1-2117/16

Broj bodova za polaznika: 6
Vrednost kotizacije: 2500 dinara
Autor/i: Prof. dr Dragoslav Sokić, Ass. dr Aleksandar Ristić, Prim. dr Maja Milovanović

Ciljne grupe kursa: Lekari i farmaceuti

Dostupno od 15. februara!

gsk logo i slogan

Ova kontinuirana medicinska edukacija je podržana od strane kompanije GlaxoSmithKline.